Blog

Dla większości z nas nie jest zaskoczeniem to, że operatorzy telekomunikacyjni ze Stanów Zjednoczonych już od dłuższego czasu zajmują się testowaniem i wdrażaniem gigabitowych usług szerokopasmowych w tak zwanej sieci optycznej. Okazuje się jednak, że mamy do czynienia z trendem, który stopniowo dociera również na nasz...

Zobacz